Kerkenraadsleden

functie(s) .  (per 23-05-2018)

Ds S.C. Honing
Kerkstraat 4
2481 AA Woubrugge
0172-518157
- predikant
- (
zaterdag vrije dag)

Marianne Zandstra
Klaverhof 87
2403 XC Alphen aan den Rijn
0172-442733
- ouderling (wijk 30)
- scriba
Vacature ouderling
(waarneming ouderlingen andere wijken)
- ouderling (wijk 10)
Hans Grandia
06-25306635
- ouderling (wijk 20)
Jannie van der Leij - van Rijn
0172-519394
- ouderling (wijk 40)
-
   
Vacature Diaconie
0172-518948
- diaken
- penningmeester diaconie
Rita Lekx - Notenboom
071-3016484
- diaken
- secretaris diaconie
Joost Lekkerkerker
- diaken
Jan Tinga
06-54772251
- diaken
-
voorzitter diaconie
- contactpersoon kerkomroep
Leo Deurloo
0172-532975
- ouderling kerkrentmeester
- Voorzitter kerkenraad - voorzitter kerkrentmeesters
André Oosterom
0172
- ouderling kerkrentmeester 
-
Arnt Friso de Bruijn
06-21565651
- ouderling kerkrentmeester
-
 
 

Kerkrentmeesters

 
Vacature
0172-
- kerkrentmeester
-
secretaris
Gerrit Jan Boer
0172-518689
- kerkrentmeester
-
beheer gebouwen
 

Pastoraal medewerkers

 

Annie Grandia - Swart
0172-518980
- wijk 30 en 40
Gerrie Maassen - van Vreeswijk
0172-422618
- wijk 40

Tiny Molenaar - Biemond
0172-518137

- wijk 10

Leny Rietdijk - Walraven
0172-518141

- wijk 10 (+ coördinator)
Teun van Rijn
0172-519210
- wijk 30
Anja Tinga - Dorrepaal
0172-508115
- wijk 20
   

Wijkindeling kerkenraad

 
Wijk 10 Asmanstraat, Bateweg, Comriekade, Kerkstraat, dr. Lothlaan, Schoolstraat, G. Swartlaan, Weteringpad (inclusief Woudsoord),
nieuwbouw Batehof
Wijk 20 Beatrixplantsoen, Dageraad, Krabbescheer, Praam, Raadhuisstraat, Schouw, Steenbreek, Sterrenkroos, Thuisweide, Tjalk, Turfeiker, Veldbies, Watermunt, Weegbree, Witte Klaver, Zwanebloem, Emmalaan, Julianalaan, Wilhelminalaan
Wijk 30 Boddens Hosangweg,  A Kuyperweg, Raadhuisstraat, Vierambachtsweg, van Hemessenkade.
Elzenlaan, Wilgenhof, A de Graaflaan, Kerkweg, Kruisweg, Leidse Slootweg, Oudelandsedijk,  Tuindersweg,  Vrouwgeestweg,
Wijk 40 H de Boerstraat, van Dorthstraat, van Duivenvoordestraat, van Eeghenstraat, Heimansbuurt, Herenweg, van Hoogstratenlaan, C Kempenaarlaan, Middelweg, van Schellingerhoutstraat, Vingerhoedtstraat, van Wassenaarstraat, Woubrugseweg, van Woudeweg, Zwetweg en allen buiten Woubrugge